transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A golden braid: Allport, Goffman, Weick

Författare och institution:
Barbara Czarniawska (Gothenburg Research Institute (GRI))
Publicerad i:
Organization Studies, Walter de Gruyter, Berlin/New York., 27 ( 11 ) s. 1661-1674
ISSN:
0170-8406
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Postens nummer:
37019
Posten skapad:
2007-02-15 10:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007