transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Reasons for Management in Dialog

Författare och institution:
Jens Allwood (Institutionen för lingvistik)
Publicerad i:
In: Buen, R. J., Baker, M., & Reiner, M. (eds.) Dialogue and Instruction. Springer Verlag, s. 241-250
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1995
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
37018
Posten skapad:
2007-03-01 15:31
Posten ändrad:
2014-01-17 11:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007