transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Managing Ecosystem Resources

Författare och institution:
K Arrow (-); G. Daily (-); G. Dasgupta (-); S. Levin (-); K-G Mäler (-); E. Maskin (-); D. Starrett (-); Thomas Sterner (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi); T. Tietenberg (-)
Publicerad i:
Environmental Science & Technology, 34 s. 1401-1406
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
37010
Posten skapad:
2007-02-14 15:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007