transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Riskbruk, missbruk, beroende. - Forskning och vård. En rapport från Göteborgs universitet och beroendekliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset 2006-2007

Redaktör(er):
Claudia Fahlke (Psykologiska institutionen); Ann-Gerd Melin (-)
ISBN:
91-631-9621-2
Antal sidor:
254
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Göteborgs universitet och Beroendekliniken, Sahlgrenska univeristetssjukhuset
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Olika former av drogproblem måste förebyggas och behandlas utifrån dess komplexa bakgrund. Det är här som den kliniska verksamheten och forskningen kan möta varandra för att tillsammans förbättra livet för den enskilde individen och för dennes omgivning. Den här rapporten ingår i ett större projekt som syftar till att stärka och utveckla samverkan mellan forskning och vård i Göteborg. I den första delen av rapporten presenterar 38 forskare vid Göteborgs universitet sina forskningsprojekt om riskbruk, missbruk och beroende. I den andra delen av rapporten presenterar Beroendekliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset sin verksamhet och de forskningsfrågor som är angelägna att studera utifrån ett kliniskt perspektiv. Rapporten riktar sig till personal inom missbrukarvården och till dem som bedriver forskning och utbildning kring alkohol- och narkotikafrågor, men också till andra instanser som exempelvis socialtjänsten och kriminalvården. Syftet med rapporten är att den skall inspirera och stimulera till ytterligare samverkan mellan forskning och vård, vilket på sikt kan generera kliniknära forskning och olika typer av utbildningsmöjligheter. En sådan samverkan skapar också goda förutsättningar för en kvalitetshöjning av missbrukarvården
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
Alkohol, Narkotika, Drogmissbruk, Forskning, Vård
Postens nummer:
37005
Posten skapad:
2007-02-14 13:55
Posten ändrad:
2007-08-22 23:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007