transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Buddhist philosophy, literature and way of life for global peace

Författare och institution:
Dhammika Herath (Institutionen för freds- och utvecklingsforskning)
Publicerad i:
XIV conference of the International Association of Buddhist Studies, 29 Aug - 3 Sep, London, UK,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Postens nummer:
36997
Posten skapad:
2007-02-21 13:09
Posten ändrad:
2008-11-25 11:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007