transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vilkår för Pedagogiskt Udviklingsarbejde. Evaluering av de Pedagogiske enheder på DTU och CBS.

Författare och institution:
Airi Rovio-Johansson (Gothenburg Research Institute (GRI)); B. Due (-); A. Havnes (-); I. Enroth (-)
ISBN:
87-7958-107-2
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Danmarks Evalueringsinstitut, Köpenhamn, Danmark.
Publiceringsår:
2003
Språk:
annat
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
36996
Posten skapad:
2007-02-14 10:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007