transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

XX:s förvärv av YY. Återföring till företagen. Ej publicerad rapport.

Författare och institution:
Dorit Christensen (Gothenburg Research Institute (GRI)); Sten Jönsson (Gothenburg Research Institute (GRI)); Gary Kokk (Gothenburg Research Institute (GRI)); Ole Ö. Madsen (-); Airi Rovio-Johansson (Gothenburg Research Institute (GRI))
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2003
Språk:
annat
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Ytterligare information:
Dorit Christensen är redaktör. Professor Ole Ö. Madsen är verksam vid Aarhus Universitet.
Postens nummer:
36959
Posten skapad:
2007-02-16 12:31
Posten ändrad:
2008-02-20 10:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007