transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Challenges to the democratisation process in Tanzania

Författare och institution:
Jonas Ewald (Institutionen för freds- och utvecklingsforskning & Institutionen för omvärldsstudier av människans villkor, centrum för afrikastudier)
Publicerad i:
Paper presented at the NAI (Nordic Africa Institute) conference: Tanzania - a critical analysis, 5-6 September 2005, Uppsala, Sweden,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Nyckelord:
Tanzania, democratisation
Ytterligare information:
Postens nummer:
36952
Posten skapad:
2007-02-13 12:49
Posten ändrad:
2008-11-25 11:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007