transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Corporate Brand Image, Satisfaction and Store Loyalty: A Study of the Store as a Brand, Store Brands and Manufacturer Brands

Författare och institution:
Rita Mårtenson (Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring)
Publicerad i:
International Journal of Retail & Distribution Management, 35 ( 7 ) s. 544-555
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
Store as a brand, Store brands, Manufacturer brands, Satisfaction, Loyalty, Grocery, Retailing
Postens nummer:
36946
Posten skapad:
2007-02-13 11:12
Posten ändrad:
2007-06-27 16:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007