transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Success in Complex Decision Contexts: The Impact of Consumer Knowledge, Involvement, and Risk Willingness on Return on Investments in Mutual Funds and Stocks

Författare och institution:
Rita Mårtenson (Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring)
Publicerad i:
International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 15 ( 4 ) s. 449-469
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
Consumer knowledge, Novices versus experts, Risk willingness, Involvement, Mutual funds, Stocks
Postens nummer:
36945
Posten skapad:
2007-02-13 13:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007