transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Systematisk Variation och Invarians som lärandets villkor i ämnet redovisning i Civilekonomprogrammet

Författare och institution:
Airi Rovio-Johansson (Gothenburg Research Institute (GRI)); Marie Lumsden (Företagsekonomiska institutionen, Externredovisning och företagsanalys)
Publicerad i:
Rikskonferensen i Ämnesdidaktik, 4-5 maj 2006, Högskolan i Kristianstad, 4-5 maj 2006.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
36940
Posten skapad:
2007-02-13 09:51
Posten ändrad:
2007-05-30 14:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007