transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Datorn i skolan grund för ny maskulin identitet?

Författare och institution:
Ulla Eriksson-Zetterquist (Gothenburg Research Institute (GRI)); Östen Ohlsson (Företagsekonomiska institutionen)
Publicerad i:
Kritisk utbildningstidskrift, 1/2003 ( 109 ) s. 41-52
ISSN:
0347-5409
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Postens nummer:
36938
Posten skapad:
2007-02-20 13:25
Posten ändrad:
2007-08-07 10:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007