transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Is Transport Safety More Valuable in the Air?

Författare och institution:
Fredrik Carlsson (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi); Olof Johansson-Stenman (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi); Peter Martinsson (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi)
Publicerad i:
Journal of Risk and Uncertainty, 28(2) s. 147-163
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Nyckelord:
Contingent valuation, transport, value of a statistical life, willingness to pay, anchoring, bad deaths
Postens nummer:
36901
Posten skapad:
2007-02-12 15:12
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007