transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Value of Risk-Free Cigarettes - Do smokers underestimate the risk?

Författare och institution:
Henrik Hammar (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi); Olof Johansson-Stenman (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi)
Publicerad i:
Health Economics, 13(1) s. 59-71
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Nyckelord:
Cigarette consumption, value of life year, contingent valuation
Postens nummer:
36899
Posten skapad:
2007-02-12 15:24
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007