transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A Comparative Study of Employment Adjustment in Chinese Enterprises (1986-1990)

Författare och institution:
Jinghai Zheng (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publicerad i:
Economics of Planning, 34 s. 73-88
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
36896
Posten skapad:
2007-02-12 15:30
Posten ändrad:
2010-01-26 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007