transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Future of European Labour Supply, the Critical Role of the Family

Författare och institution:
Dominique Anxo (Institutionen för nationalekonomi med statistik); Lennart Flood (Institutionen för nationalekonomi med statistik); J. Rubery (-); M. Smith (-)
Publicerad i:
Feminist Economics, 7(3)
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Ytterligare information:
Published by Routledge
Postens nummer:
36887
Posten skapad:
2007-02-12 16:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007