transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Political Economy Obstacles to Fuel Taxation

Författare och institution:
Henrik Hammar (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi); Åsa Löfgren (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi); Thomas Sterner (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi)
Publicerad i:
Energy Journal, 25(3) s. 1-17
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
36880
Posten skapad:
2007-02-12 16:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007