transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Break-Up of Municipalities: Voting Behavior in Local Referenda

Författare och institution:
Anna Brink (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publicerad i:
Economics of Governance, 5(2) s. 119-135
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Nyckelord:
median voter; municipalities; referenda; secession
Postens nummer:
36878
Posten skapad:
2007-02-13 17:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007