transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Globalisation and the Asia-Pacific Revival

Författare och institution:
Arne Bigsten (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publicerad i:
World Economics, 5(2) s. 33-55
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
36876
Posten skapad:
2007-02-12 17:26
Posten ändrad:
2007-09-14 16:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007