transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Wicksell versus Brisman: A Dispute on Capital between Generations

Författare och institution:
Bo Sandelin (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publicerad i:
Scandinavian Economic History Review, 51 ( 2 ) s. 45-56
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
36868
Posten skapad:
2007-02-12 17:19
Posten ändrad:
2008-11-13 16:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007