transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

An Empirical Analysis of Provincial Productivity in China (1979-2001)

Författare och institution:
Jinghai Zheng (Institutionen för nationalekonomi med statistik); Angang Hu (-)
Publicerad i:
Scandinavian Working Papers in Economics, 127
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
36858
Posten skapad:
2007-02-13 19:03
Posten ändrad:
2010-01-26 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007