transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Caught in an evaluatory trap: a dilemma for public services under NPFM.

Författare och institution:
Olov Olson (Företagsekonomiska institutionen, Ekonomistyrning); Humphrey Christopher (-); James Guthrie (Företagsekonomiska institutionen)
Publicerad i:
European Accounting Review, Vol 10 s. 505-522
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Förlagsort:
-
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Postens nummer:
36838
Posten skapad:
2007-02-20 17:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007