transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Efficiency, Technical Progress, and Best Practice in Chinese State Enterprises (1980-1994)

Författare och institution:
Jinghai Zheng (Institutionen för nationalekonomi med statistik); Xiaoxuan Liu (-); Arne Bigsten (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publicerad i:
Journal of Comparative Economics, 31 ( 1 ) s. 134-152
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Förlagsort:
-
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
36831
Posten skapad:
2007-02-14 10:58
Posten ändrad:
2010-01-26 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007