transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A Dynamic Model of Inflation for Kenya 1974-1996

Författare och institution:
Dick Durevall (Institutionen för nationalekonomi med statistik); Njuguna Ndungu (-)
Publicerad i:
Journal of African Economies, 10 ( 1 ) s. 91-124
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
36829
Posten skapad:
2007-02-14 11:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007