transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Roles and Interactions of Different Players in Quality Assurance

Författare och institution:
Airi Rovio-Johansson (Gothenburg Research Institute (GRI)); Tove Bull (-)
Publicerad i:
In Froment, Eric, Kohler, Jürgen, Purser, Lewis and Wilson, Lesley: EUA Bologna Handbook: Making Bologna Work. , s. B4.4-1
ISBN:
978-3-8183-0209-2
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Raabe
Förlagsort:
Berlin
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
36795
Posten skapad:
2007-02-08 16:22
Posten ändrad:
2007-07-02 16:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007