transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Communicative Activity Analysis of a Wizard of Oz Experiment

Författare och institution:
Jens Allwood (Institutionen för lingvistik); Johan Haglund (-)
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1992
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Ytterligare information:
Internal report. PLUS ESPRIT project P5254 http://www.ling.gu.se/~jens/publications/index.html
Postens nummer:
36793
Posten skapad:
2007-03-01 15:37
Posten ändrad:
2014-01-26 14:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007