transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

At the Command of God? On the Political Linkage of Islamist Parties

Författare och institution:
Ann-Kristin Jonasson (Statsvetenskapliga institutionen)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Göteborg studies in politics, ISSN 0346-5942 ; nr 89
ISBN:
91-89246-14-4
Antal sidor:
476
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Göteborg University, Department of Political Science
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Datum för examination:
2004-11-26
Tidpunkt för examination:
13.15
Lokal:
13.15 Sal 10, Universitetet i Vasaparken
Opponent:
Professor Lars Svåsand, Institutt for Sammanliknende politikk, Bergen, Norge
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
36781
Posten skapad:
2007-02-07 16:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007