transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Separation or integration? A dilemma when organizing development projects

Författare och institution:
Staffan Johansson (Institutionen för socialt arbete); Mikael Löfström (Företagsekonomiska institutionen, Studier av organisation och samhälle); Östen Ohlsson (Företagsekonomiska institutionen, Studier av organisation och samhälle)
Publicerad i:
Internationl journal of project management,
ISSN:
0263-7863
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Nyckelord:
Development project, Implementation, Organizational change
Postens nummer:
36776
Posten skapad:
2007-02-07 10:13
Posten ändrad:
2009-12-11 09:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007