transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Associational life, youth, and political capital formation in Sweden: Historical legacies and contemporary trends

Författare och institution:
Erik Amnå (Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS))
Publicerad i:
State and Civil Society in Northern Europe: The Swedish Model ReConsidered / Trägårdh, Lars,
ISBN:
1-84545-187-2
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Berghahn Books
Förlagsort:
Oxford & New York
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Länk till sammanfattning (abstract):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Postens nummer:
36773
Posten skapad:
2007-02-07 09:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007