transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Some Simple Automatic Measures of Spoken Interaction

Författare och institution:
Jens Allwood (Institutionen för lingvistik); Johan Hagman (-)
Publicerad i:
Proceedings of the XIV Conference of Scandinavian Linguistics & Gothenburg Papers in Theoretical Linguistics 72, University of Göteborg.,
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1994
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
36772
Posten skapad:
2007-02-06 16:06
Posten ändrad:
2014-01-17 12:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007