transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Dressed for Politics. Why Increasing transparency in the European Union will not make lobbyists behave any better than they already do.

Författare och institution:
Daniel Naurin (Statsvetenskapliga institutionen & Centrum för Europaforskning (CERGU))
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Göteborg studies in politics, ISSN 0346-5942 ; nr 90
ISBN:
91-89246-16-0
Antal sidor:
213
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Datum för examination:
2004-12-10
Tidpunkt för examination:
Sal
Lokal:
Sal 10, Universitetsbyggnaden i Vasaparken
Opponent:
Ass.prof. Simone Chambers, University of Toronto, Canada
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
36763
Posten skapad:
2007-02-06 15:05
Posten ändrad:
2010-05-18 11:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007