transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Lärarutbildning i förändring

Författare och institution:
Ingrid Cullbrand (Institutionen för mat, hälsa och miljö)
Publicerad i:
Lärarprofession i förändring / Red.: Karin Hjälmeskog, s. 48-79
ISBN:
91-85130-77-X
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Fören. för svensk undervisningshistoria
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
36760
Posten skapad:
2007-02-26 10:11
Posten ändrad:
2012-04-18 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007