transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hem- och konsumentkunskap som potential i morgondagens skola. Nuläge och framåtblickar.

Författare och institution:
Ingrid Cullbrand (Institutionen för hushållsvetenskap); Monica Petersson (Institutionen för hushållsvetenskap)
Publicerad i:
Grundskolans ämnen i ljuset av nationella utvärderingen 2003, s. 154-163
ISBN:
91-85009-92-X
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Fritzes
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
36758
Posten skapad:
2007-02-26 10:13
Posten ändrad:
2007-10-01 15:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007