transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Multivariate surveillance.

Författare och institution:
Christian Sonesson (Statistiska forskningsenheten); Marianne Frisén (Statistiska forskningsenheten)
Publicerad i:
Spatial and Syndromic Surveillance for Public Health, s. 153-166
ISBN:
0470092483
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Sannolikhetsteori och statistik ->
Statistik
Postens nummer:
36755
Posten skapad:
2007-02-06 13:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007