transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Online testing for switching volatility.

Författare och institution:
David Bock (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Statistiska forskningsenheten)
Publicerad i:
Advances in Financial Markets, Vol 2, Financial Markets: Principles of Modelling, Forecasting, and Decision-Making.,
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Sannolikhetsteori och statistik ->
Statistik
Postens nummer:
36749
Posten skapad:
2007-02-06 12:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007