transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Robust On-line Turning Point Detection. The Influence of Turning Point Characteristics.

Författare och institution:
Eva M. Andersson (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Statistiska forskningsenheten)
Publicerad i:
Frontiers in Statistical Quality Control 8, s. 223-248
ISBN:
3790816868
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Sannolikhetsteori och statistik ->
Statistik
Postens nummer:
36748
Posten skapad:
2007-02-06 11:47
Posten ändrad:
2007-09-18 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007