transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

On-line detection of turning points using non-parametric surveillance: The effect of the growth after the turn

Författare och institution:
Eva M. Andersson (Statistiska forskningsenheten)
Publicerad i:
Statistics & Probability Letters, 73 ( 4 ) s. 433-439
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Order restricted regression is used to estimate the parameters in surveillance for turning point detection. It is shown that the alarm probability in the surveillance system increases as the absolute growth of the expected value after the turn increases.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Sannolikhetsteori och statistik ->
Statistik
Nyckelord:
Surveillance, Order restricted regression, On-line detection
Postens nummer:
36741
Posten skapad:
2007-02-05 12:41
Posten ändrad:
2007-09-18 10:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007