transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Coola killar pluggar inte

Författare och institution:
Margreth Hill (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv)
Publicerad i:
Olofsson, J. (red). Utbildningsvägen - vart leder den? Om ungdomar, yrkesutbildning och försörjning, s. 158-172
ISBN:
978-91-85355-88-4
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
SNS
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
36723
Posten skapad:
2007-02-03 21:53
Posten ändrad:
2007-08-20 14:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007