transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Pipe Organs with Subsemitones, 1468-1721

Författare och institution:
Ibo Ortgies (Göteborg Organ Art Center)
Publicerad i:
The Mathematical Theory of Tone Systems, s. 141–146
ISBN:
0-8247-4714-3
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Konst ->
Musikvetenskap
Nyckelord:
tone systems, tuning, temperament, meantone, split key, subsemitone, organ building history
Postens nummer:
36721
Posten skapad:
2007-02-02 13:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007