transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Schnitger

Författare och institution:
Ibo Ortgies (Göteborg Organ Art Center)
Publicerad i:
Finscher, L .(ed). Die Musik in Geschichte und Gegenwart : allgemeine Enzyklopädie der Musik. Personenteil 14, Ric-Schön , s. 1529-1532
ISBN:
3-7618-1134-9
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Bärenreiter
Förlagsort:
Kassel, Germany
Publiceringsår:
2005
Språk:
tyska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Teknikhistoria ->
Teknik och kultur
HUMANIORA ->
Konst ->
Musikvetenskap
Nyckelord:
organ building, biography, works, Arp Schnitger (1648-1719), Franz (Frans) Caspar Schnitger (1693-1729)
Postens nummer:
36718
Posten skapad:
2007-02-20 12:28
Posten ändrad:
2007-08-20 14:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007