transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Assessing oral English proficiency - A Swedish example

Författare och institution:
Gudrun Erickson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Språk och litteratur)
Publicerad i:
Plenary lecture vid SUKOLs konferens, 7 okt. 2006, Riihimäki, Finland,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
36705
Posten skapad:
2007-02-02 12:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007