transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Maraba coffee - visar att det går! Succéhistorien om Abahuzamugambi Coffee Cooperative. Rättvis handel och ekologisk kaffeproduktion kan skapa landsbygdsutveckling och framtidshopp i Afrika

Författare och institution:
Jonas Ewald (Institutionen för freds- och utvecklingsforskning & Institutionen för omvärldsstudier av människans villkor, centrum för afrikastudier)
Publikationstyp:
Rapport
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Ytterligare information:
Postens nummer:
36701
Posten skapad:
2007-02-21 13:08
Posten ändrad:
2008-11-25 11:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007