transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Betona engelskan som ett kommunikationsämne i vid mening

Författare och institution:
Mats Oscarson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Språk och litteratur)
Publicerad i:
Grundskolans ämnen i ljuset av Nationella utvärderingen 2003: nuläge och framåtblickar, s. 217-218
ISBN:
91-85009-92-X
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
36700
Posten skapad:
2007-02-02 11:52
Posten ändrad:
2010-01-21 09:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007