transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Talking about Expository Texts in a Second Language

Författare och institution:
Monica Reichenberg (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv)
Publicerad i:
Reader Internationale Woche 2005. Universität Bremen: Fachbereich 12. Erziehungs- und Bildungswissenschaften,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
36689
Posten skapad:
2007-02-02 10:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007