transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Incentive-Based Regulation of CO2 Emissions from International Aviation

Författare och institution:
Fredrik Carlsson (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi); Henrik Hammar (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi)
Publicerad i:
Journal of Air Transport Management, No.8 s. 365-372
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Postens nummer:
36665
Posten skapad:
2007-02-15 15:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007