transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

När kan det vara lönsamt att sälja försäkring i bank? (When is it profitable to sell insurance polies in a bank?)

Författare och institution:
Göran Bergendahl (Företagsekonomiska institutionen)
Publicerad i:
Ekonomiska Samfundets Tidskrift, No 2
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1995
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
36662
Posten skapad:
2007-02-20 15:42
Posten ändrad:
2007-11-01 15:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007