transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Capital Structures in Emerging Markets: The case of Hungary

Författare och institution:
Eugene Nivorozhkin (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publicerad i:
The Developing Economies, 40(2)
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
36653
Posten skapad:
2007-02-15 15:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007