transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Is it possible to be a constructionist consultant? On the complex relation between the logic of theory, the logic of practice and the logic of representation

Författare och institution:
Barbara Czarniawska (Gothenburg Research Institute (GRI))
Publicerad i:
Management Learning, 32(2) s. 253-266
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Förlagsort:
London, UK
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
36650
Posten skapad:
2007-02-20 15:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007