transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

When Structure and Meaning Break Down - Taking Responsibility in Down-sizing

Författare och institution:
Torbjörn Stjernberg (Företagsekonomiska institutionen); Ulrika Tillberg (-)
Publicerad i:
European Journal of Work and Organization Psychology, 7 ( 3 ) s. 355-
ISSN:
1359-432X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1998
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
36645
Posten skapad:
2007-02-20 15:11
Posten ändrad:
2007-11-07 13:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007