transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

När professionella normer mäter kundorientering - en studie av grundskolelärares arbetssituation

Författare och institution:
Mette Sandoff (Företagsekonomiska institutionen, Human Resource Management); Lars Norén (Företagsekonomiska institutionen, Studier av organisation och samhälle)
Publicerad i:
Nordiske Organisasjons-Studier, 3:2002
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2002
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
36637
Posten skapad:
2007-02-20 15:48
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007